Verwantschap - Hopi

Kin-groepen en afstamming. De Hopi-samenleving is onderverdeeld in exogame matrilineair gerangschikte clans, waarvan het aantal in de loop der tijd varieert. Clans zijn verbonden in exogame fratries. Clans bezitten landbouwgrond in de buurt van de dorpen en claimen arend-nestgebieden ver weg van het dorp waar arenden worden gevangen voor ceremonieel gebruik. Hooggeplaatste clans controleren ceremoniële en traditionele politieke functies en hebben de leiding over ceremonies. ClanDe zaken worden geleid door een mannelijk en vrouwelijk paar, de clanoudste en de clanmoeder. Deoudste is verantwoordelijk voor het leiden van alle mannelijke activiteiten en ceremonies die door de clan worden gecontroleerd en voor het vertegenwoordigen van de clan in het dorp, met name bij geschillen over landgrenzen. De clanmoeder leidt de vrouwelijke activiteiten en ceremonies, neemt de eindbeslissing over de verdeling van het clanland en is verantwoordelijk voorHoewel de meeste clans in de meeste dorpen vertegenwoordigd zijn, is elke clan alleen binnen zijn eigen dorp een groep. Tegenwoordig is het belang van clans afgenomen omdat landbezit en politieke functies op andere manieren worden bereikt, hoewel clans nog steeds actief zijn in ceremoniële zaken en exogamie nog steeds de norm is.

Verwantschapsterminologie. Hopi kin termen volgen het Crow systeem.


Scroll naar boven