Religie - Lur

De religie van de Lur is bijna uitsluitend gebaseerd op het geloof van de sjiitische sekte van de islam. Ze hebben een zeer pragmatisch geloofssysteem, met eenvoudige religieuze observaties in vergelijking met de zeer esoterische islam van de stedelijke centra. De meeste religieuze beoefenaars zijn sadaat (zingen.., sayyid), Weinig sadaten zijn geletterd en degenen die dat wel zijn bereiken zelden een hoge status binnen hun gemeenschap.

Heiligdommen gewijd aan heilige mannen die de stichters waren van verschillende sadaat-afstammingsgroepen zijn verspreid over de regio. Omdat men gelooft dat de heiligdommen genezende krachten hebben, bezoeken veel mensen met lichamelijke en psychische kwalen ze op zoek naar genezing. Ook juridische betwisters gebruiken de heiligdommen soms om hun getuigenissen te plechtigen.

Het waardensysteem van de Lur is gebaseerd op het islamitische geloof, maar de waarden van de Lur komen ook naar voren in een rijke folklore die de geschiedenis van elke groep verheerlijkt en de avonturen van cultuurhelden beschrijft. Persoonlijkheidskenmerken die in deze verhalen als belangrijk worden beschouwd zijn onder andere eer, loyaliteit, vrijgevigheid en, het belangrijkste, moed in de strijd.


Lees ook artikel over Lur van Wikipedia
Scroll naar boven