teken de petitie, klik hier

ik, inwoner van westerwolde,
wil niet bij de gemeentelijke herindeling opgaan in een nieuwe megagemeente oostgroningen maar onze kleinschalige identiteit behouden in de nieuwe gemeente westerwolde.
ik verzoek de minister van binnenlandse zaken hiermee rekening te houden bij zijn besluitvorming.

om de petitie rechtsgeldig te laten zijn hebben we bovenstaande gegevens nodig. het emailadres wordt alleen door ons gebruikt om je te informeren over de voortgang.

 1. Niek Berendsen

  Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal is groot genoeg. Laat Veendam en Pekela maar met Menterwolde bij het Oldambt gaan.

 2. T. de Vries Sloots (tryny)

  Westerwolde wordt in ale toon oarden bezongen . doar bin ik het mit ains. Wie mouten onze gemainte
  geef nait indailen loaten!!! Wie profileren ons zulms wel !!! n Klaaine mor ook n prachtige streek.
  STAARK—VRUNDELEK— en wie kennen ons nuver redden—-dus gain gedonder!

 3. Geert Smit

  Voor veel mensen houdt de wereld op bij hun stads(kanaal)grens.
  Platteland kennen ze niet, willen er wel over beslissen,geef hun dat recht niet, beslis zelf.

 4. Ronald Meezen

  Wilpstra, neem de bevolking van Westerwolde serieus. Anders ben je het lidmaatschap van D66 niet waardig.

 5. Jenny Oudendijk

  Geen stadskanaal erbij

 6. Jan Bossen

  Zaand en klai lat zuk nait mengen. Doarom mout zaand zaand blieven. n Beetje veen kan nog wel. dat wuilen we der wel deur.

 7. henk drenth

  Hans ter Heijden, Harpel,
  als een inwoner van Harpel, dus met 3 x H, en in het Hart van Westerwolde, zo’n duidelijk statement afgeeft, dan moet daar toch een geweldige en positieve respons op komen. Als oud leerling van je RSG, indertijd mijn geweldige oude RHBS aan de Zuidpunt van Westerwolde, hoop ik met jou dat we onze huid nog zo duur mogelijk gaan verkopen.

 8. ALS PLASTERK ZIJN PLANNEN DOORZET, VINDT HIJ ZIJN WATERLOO IN WESTERWOLDE
  Bellingwedde en Vlagtwedde willen eigenheid niet verkwanselen in supergemeente

  Wat is dat toch dat alles groter moet? Want ondanks de debacles bij – onder veel meer – onderwijsgroep Amarantis, woningbouwcorporaties, zorginstellingen en boekhandelketen Polare, gaan de fusies maar door. Ook op bestuurlijk gebied. Er moeten megaprovincies komen en in Groningen heeft een commissie Jansen dringend geadviseerd om van 23 min of meer kleinschalige gemeenten naar zes supergemeenten met zo’n 100.000 inwoners te gaan.

  Alsof de Groninger nog niet genoeg voor z’n kiezen krijgt. Terwijl de aarde trilt, fabriekspoorten sluiten en veel huizen onverkoopbaar zijn, komen er straks enkele supermanagers die vanuit ongetwijfeld aardbevingsbestendige ivoren torens hun scepters over Stad en ommeland zwaaien. Niet gehinderd door enige kennis van de eigenheid, de taal en de cultuur van de voormalige gemeenten, waar de lijnen nu nog kort zijn en er goddank weer wat meer oog is voor alles wat van waarde en weerloos is. Juist nu in de landelijke politiek eindelijk het besef begint door te dringen dat Groningen de afgelopen jaren gigantische offers heeft gebracht ten gunste van de BV Nederland, schoffeert het provinciebestuur zijn inwoners, bevuilt het zijn eigen nest.

  Want het plan Jansen moet coûte que coûte doorgaan. Gedeputeerde Bote Wilpstra (D66) vindt dat er genoeg is gepraat en dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Nu heb ik altijd gedacht dat D66 een democratische partij is, die inspraak van burgers hoog in het vaandel heeft staan en was ‘draagvlak’ niet onontbeerlijk toen de discussie over herindeling een jaar geleden begon? Welnu, daar is door gemeentebesturen naar gezocht en die was voor enkele door Jansen c.s. bedachte – en door Wilpstra omarmde – fusieplannen niet te vinden.

  Zowel de inwoners als de gemeentebesturen van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde in Zuidoost-Groningen willen bijvoorbeeld niet opgaan in een supergemeente met de veenkoloniale Pekela’s en Veendam en al helemaal niet met het megalomane Stadskanaal, waar woontorens als ‘vloeken in een stenen taal’ de horizon vervuilen en het hanige gedrag van B&W symboliseren. Nee, zij willen – als fuseren dan toch moet – samen de gemeente Westerwolde gaan vormen. Westerwolde is de streek waarin beide gemeenten met fraaie dorpen als Wedde, Bellingwolde, Oudeschans, Bourtange, Vlagtwedde, Sellingen en Ter Apel liggen. Onstwedde en omgeving (een klein deel van de gemeente Stadskanaal) past hier ook prima bij. Het gebied is een oase van natuur, rust en ruimte, waar toeristen die dit naar waarde weten te schatten graag – en in toenemende mate – naar toe komen. Natuur- en cultuurtoerisme is het unique selling point van dit gebied, met het voor Groningen unieke coulisselandschap, de weer meanderende Ruiten Aa en de – ondanks Henk Bleker – niet te stuiten natuurontwikkeling. Geen oprukkende industrieterreinen, maar grazende Lakenvelders, geen snelwegen, maar wandel- en fietspaden, geen lawaaisportcentra, maar kleinschalige culturele activiteiten.

  Maar de nieuwe gemeente Westerwolde is volgens de plannenmakers en de provincie veel te klein met ‘slechts’ 25.000 inwoners. Het moeten er rond de 100.000 zijn, wil het bestaansrecht hebben en economisch sterk genoeg zijn om toekomstbestendig te zijn. Alle – ook door onderzoek onderbouwde – argumenten van de burgemeesters Janneke Snijder (VVD) en Leontien Kompier (PvdA) van respectievelijk Bellingwedde en Vlagtwedde worden terzijde geschoven en als de provincie de burgers, die eensgezind voor Westerwolde kiezen, al gehoord heeft, dan is er in ieder geval niet naar hen geluisterd. De grenzen die op de tekentafel getrokken zijn, vallen nu eenmaal niet samen met de grenzen die ze daar in Zuidoost-Groningen zelf – democratisch – trekken, waarbij de nieuw te vormen gemeente de identiteit, het cultureel erfgoed en de natuur als uitgangspunt neemt. Een gemeente waarin de leefbaarheid centraal staat onder het motto ‘small is beautiful’. En voor omvangrijke gemeentelijke taken kan er best samengewerkt worden. Dat gebeurt nu ook al. Met succes.

  Toch is er nog hoop. De bevolking van dit gebied mag dan wel de naam hebben nuchter te zijn, als het nodig is schuwt ze acties niet. Toen er rond 1970 sprake van was om van Westerwolde een groot militair oefenterrein te maken – het ‘Plan Kikkert’ – togen boeren, burgers en buitenlui in groten getale met trekkers en mestkarren naar het gemeentehuis van Vlagtwedde. Het plan werd afgeblazen. Het provinciehuis lijkt mij een mooi volgend project. En als dat niet helpt, is er echt stront aan de knikker. Zeker als minister van binnenlandse zaken Ronald Plasterk het fantastische fusieplan van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde afschiet. Dan vindt hij zijn Waterloo definitief in het onvolprezen Westerwolde.

  Hans ter Heijden, Harpel

  Deze zienswijze m.b.t. de herindeling werd ook gepubliceerd in de Volkskrant van 16 februari jl. Zie: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3598451/2014/02/17/Als-Plasterk-zijn-plannen-doorzet-vindt-hij-zijn-Waterloo-in-Westerwolde.dhtml

 9. henk drenth

  Beste mensen, het is vijf voor twaalf. Als dit nog even zo doorgaat dan zitten we straks opgezadeld met een gemeente Zuid Groningen. Stad krijgt zijn zin. Net als in vroeger tijden. Verdeel en heerspolitiek in optima forma. Stad is weliswaar verantwoordelijk geweest voor veel goeds in bv ook onze Kanaalstreek, maar wel steeds met het Grote Eigen Belang voor ogen. Westerwolde heeft de stad nog nooit geïnteresseerd. In Westerwolde zat voor hun geen bruin goud/turf, alleen maar aardappelen. Vanuit de Kanaalstreek werd alle turf verplicht over Stad vervoerd en verhandeld. Dat is al eeuwenlang zo gegaan en de denkwijze van veel stadgroninger potentaten is nog precies zo. Dat is ook af te meten aan de belangstelling van bv RTV Noord voor Westerwolde. Tenenkrommende programma’s maken als “Dam Op” en vanachter de autoruiten foto’s maken van Westerwolde. Het interesseert hun echt geen ene biet wat hier gebeurt. Mensen kom toch in aktie.
  Westerwolde , je zult er maar wonen!!

 10. g meijer

  moeten wij dan altijd doen wat de hoge heren zeggen?? ik had meer actie verwacht ook van de ONSTWEDDERS laat ons opgaan in een mooi westerwolde we hebben nu de kans.

 11. Het is van het gekke, dat wij maar overal mee eens moeten zijn, wij moeten gemeente Vlagtwedde niet laten verkwanselen

 12. Vlagtwedde moet zelfstandig verder, en daarmee uit.

 13. Ook Smeerling hoort bij Westerwolde. Westerwolde heeft een goede kans als toeristische gebied. Onder de naam “Oost Groningen” kunnen we die ambitie begraven.

 14. greetje schmitz

  ik woon der nait meer moar kom der wel vot

 15. Tonko Stel

  Overhaid zegt dat Gemaint’n groot weez’n mott’n..meer as 100.000 inwoners..???? woarveur ??. Oet maainig bericht bliekt dat grootschoalighaid meer noadaail’n hed as veurdaail’n. Zai je ’t al veur joe ? Neem nou een veurgestelde opsie as Gemaainte “Groot Groningen” bestoande oet zowat d’ haalve Provinsie Grunn’n ….en wie in Vlagtwedde, Onstwedde en Bellingwedde zoll’n doar ook aan toavoagt word’n?
  As je den beveurbeld neie Riebewies, Pas of ID koarte hebb’n mott’n, zol je haailmoal noar b.v. Hoogezand raiz’n mott’n om zo’n Dokument op te hoaln….BELACHELEK toch?

  Loat ons, as ’t den toch mot, mor opgoan in ’n nei te vorm’n Gemaainte “Westerwôlle””
  Qua grondoppervlak, groot zat, 100.000 inwoners hed gain nut, wie woon’n hier op ’t “Plattelaand” en dat mot zo bliev’n…klainschoalighaid is wat ons siert, dat mott’n ze in Den Hoag ook mor aains goud beseff’n.

  Vlagtwedde, Onstwedde en Bellingwedde in ain Gemainte. Punt Oet !!!!

 16. marc

  Wij wonen in het buitengebied van Onstwedde, we hebben totaal geen klik met Stadskanaal, we zijn toch maar buitengebied.

 17. bouwie huiting
  wie moutn der op verdocht weezn,wie kunt onz mor einmol verkwansenl loaten kiek oet,loat joe huern.!!!!!!!

 18. Bert Kreuze

  Westerwolde is een uniek gebied. Als het dan toch wat groter moet past Bellingwolde en Onstwedde daar prima bij. Maar laat het daarbij. Groot genoeg.

 19. henk drenth

  Nogmaals geef ik hier mijn mededeling en oproep van een tijdje geleden door: mensen teken deze petitie, wij worden langs een meetlat gelegd door megalomaan denkende bestuurders, die niets anders in de kop hebben als schaalvergroting als mogelijke oplossing voor hun beperkt politiek denkraam. Het is ook hier vaak de Stadgroninger arrogantie ten top, Dat uit zich op zovele fronten, politiek, radio, televisie. Ze kauwen maar een eind weg en hebben helemaal geen ene notie verstand waarover ze besluiten denken te gaan nemen. Je kunt immers nu eenmaal geen bloedgroepen zomaar bij elkaar mengen, die elkaar niet “matchen”. Westerwolde, met alles wat daar ook historisch toe behoort, dus inclusief alle 5 oude kerspelen, mèt Blijham en Bellingwolde erbij, is zeker in staat om in de toekomst zijn boontjes te kunnen doppen.

  “Onstwedde kom op”,
  De beoogde nieuwe gemeentelijke herindeling in Zuid Groningen geeft veel emoties. Historische, kulturele èn ekonomische verbanden van wat nu eigenlijk tot Westerwolde behoort strijden met elkaar. Vlagtwedde en Bellingwedde zijn er onderling allang uit. Die zien de echte meerwaarde van “Westerwol”. De Burgermoeders kunnen ook heel goed met elkaar door één deur. Beide gemeenteraden zijn er ook helemaal klaar voor. De provincie ligt echter op ramkoers. Gedeputeerde Bote Wilpstra wil een beslissing forceren ten nadele van Westerwolde…
  Zaterdag 21 juni jl. heeft de Historische Vereniging Westerwolde, bijeen in de barak van voormalig Kamp Beetse, zich nog weer unaniem uitgesproken vóór een gemeente Groot-Westerwolde, waar dus mn. Onstwedde ook bij hoort. Dus mèt: Mussel, Smeerling, Ter Maars, Ter Wupping, Höfte, Holte, Tange-Alteveer, Wessinghuizen, etc. Alles van Stadskanaal, ten oosten van het Wildervanckkanaal hoort bij Westerwolde. Onstwedde cs. kom dus op, wordt wakker, spreek je uit, voordat over je beslist wordt. Stadskanaal zal het worst wezen, die heeft hun “Boukje” allang klaar.

 20. John de Jonge

  Het dictaat van Wilpstra en de zijnen is niet van deze tijd. Het is een staaltje machtspolitiek. Daarmee moeten we genadeloos afrekenen. Westerwolde moet herkenbaar en kleinschalig blijven. Groot, groter en grootst werkt niet. Een doorwrocht rapport dat een negatieve uitkomst heeft over die megalomane plannen in het provinciehuis werd als niet ter zake doend opzijgeschoven. Het gaat als altijd. Wat het provinciebestuur niet wil horen wordt genegeerd. Zie maar naar het Groninger Forum dat moet en zou er worden doorgedrukt. Dat project is nu al verliesgevend. De arrogantie in de stad Groningen (lees ook het prov. bestuur) is mateloos..
  De nieuwe gemeente Westerwolde heeft een breed draagvlak on der de bevolking. Historisch past het gebied al niet samen met gebieden van Stadskanaal, de Pekela’s en het Oldambt.
  Het liefst moet Vlagtwedde zelfstandig blijven. Helaas is het politek gezien in Bellingwedde vaak crisis en is het politieke landschap er gefragmenteerd en dus instabiel.Laten we daar in de nieuwe situatie iets aan doen. En als de herindeling dan toch moet, dan Onstwedde, Smeerling, Holte, Hofte, Tange-Alteveer en Wessinghuizen er bij. Dan creeer je een gemeente met ca. 30.000 inwoners met een coherente historische achtergrond.
  Dictator Wilpstra mag mij eens uitleggen waarom er in onze provincie gemeenten van een megalomane grootte moeten komen terwijl A) in de Randstad en elders kleine gemeente maar blijven bestaan en B) dat in de ‘aanwijzing van het Rijk’ de minimale grootte van 100.000 per inwoner absoluut niet in beton staat gegoten. Dat doet mij sterk vermoeden dat er als zo vaak weer een andere agenda wordt gevolgd in de Stad.
  De aangevoerde argumenten uit het provinciehuis zijn drogargumenten en bangmakerij. Met goede samenwerking tussen zelfstandige gemeenten valt al heel wat te winnen. En, zet Wilpstra zijn zin toch door dan kunnen we allemaal in de volgende Provinciale verkiezingen die pias met zijn partij weg stemmen.

 21. Fally

  het enigste recht wat we hebben, is een aanrecht en daar moeten we ook nog voor betalen .ik heb getekend maar ze lachen ons gewoon uit,. domme noordelingen denken ze ,want de meeste heren en dames in
  Den Haag weten niet eens dat er een Westerwolde bestaat ,ze komen hier echt niet naar toe voor hun vakantie .Zo veel te groter het gezin ,zoveel te minder aandacht..

 22. Jan

  Ons mooie Westerwolde heeft een tijdloos & natuurlijk karakter,
  dit moet niet gekraakt worden door een paar “geschiedenisschrijvers”
  Hoge omes met invloed willen er snel bij zijn, om maar van alles te kunnen veranderen,
  macht en prestige is hun drijfveer,”belangrijk willen zijn”, maar dat is enkel voor een moment..
  Laat de het oude vertrouwde Westerwolde in ere bestaan, zoals het al Eeuwen bestaan heeft!

 23. beste henk, natuurlijk kunnen niet-westerwolders ook tekenen. we hebben er zelfs speciaal een eigen artikel voor gemaakt. als je bovenaan deze pagina terug gaat naar de home/thoespagina zie je de 2 petitie-artikelen naast elkaar staan. of gebruik deze link: https://expeditiewesterwolde.com/2014/06/24/klik-hier/
  ik hoop dat je kennissen alsnog tekenen. onze dank!

 24. henk drenth

  ik heb de link van expeditie westerwolde al aan heel veel mensen doorgestuurd, met de vraag om de petitie vooral te willen ondertekenen. Ik heb van een aantal mensen bericht terug gehad dat ze niet aan mijn verzoek konden voldoen omdat ze niet in Westerwolde zouden wonen. Wat is dit voor flauwekul. Iedereen die het goed voor heeft met Westerwolde kan deze petitie vóór een nieuwe gemeente Westerwolde gewoon ondertekenen. Punt!!!!

 25. Yvonne

  Ik ben geen westerwolder, maar mijn zus en zwager wonen er en ik vind dat je de dingen is moet laten zoals het is, alles moet altijd veranderen en zeer zeker niet ten goede.

 26. henk drenth

  Veur dei luu dei gain grunnens proatn, komt hier ain wat b(i)eschoafde versie in het ABN.

  “Onstwedde kom op”,
  De beoogde nieuwe gemeentelijke herindeling in Zuid Groningen geeft veel emoties. Historische, kulturele èn ekonomische verbanden van wat nu eigenlijk tot Westerwolde behoort strijden met elkaar. Vlagtwedde en Bellingwedde zijn er onderling allang uit. Die zien de echte meerwaarde van “Westerwol”. De Burgermoeders kunnen ook heel goed met elkaar door één deur. Beide gemeenteraden zijn er ook helemaal klaar voor. De provincie ligt echter op ramkoers. Gedeputeerde Bote Wilpstra wil een beslissing forceren ten nadele van Westerwolde…
  Zaterdag 21 juni jl. heeft de Historische Vereniging Westerwolde, bijeen in de barak van voormalig Kamp Beetse, zich nog weer unaniem uitgesproken vóór een gemeente Groot-Westerwolde, waar dus mn. Onstwedde ook bij hoort. Dus mèt: Mussel, Smeerling, Ter Maars, Ter Wupping, Höfte, Holte, Tange-Alteveer, Wessinghuizen, etc. Alles van Stadskanaal, ten oosten van het Wildervanckkanaal hoort bij Westerwolde. Onstwedde cs. kom dus op, wordt wakker, spreek je uit, voordat over je beslist wordt. Stadskanaal zal het worst wezen, die heeft hun “Boukje” allang klaar.

 27. henk drenth

  Onstwedde loat joe heurn”.

  Neie gemaintelike herindailn in Zuud Grunn gef veul emoties. Historische en kulturele verbann en ekonomische verbann van wat is nou aignlieks Westerwol striedn mitnander. Vlagtwedde en Bellingwedde binn der allaank oet. Dat akkedaaiert best. Börgermoekes kinn ook goud mitnander. Hail slim belangriek. Gemainteroadn binn der ook glad veur.
  Op vergoadern zotterdag 21 juni, van Historische Verain Westerwol in Kamp Beetse, is der nog weer ais n lans brookn veur Onstwedde om veural zuk goud te loatn heurn in de stried om neie gemainte Westerwol. Onstwedde mit aal wat ter tou heurt, Muzzel, Smirlke, Ter Moars, Ter Wuppen, Höfte, Holte, Tange-Alteveer, Weskenhoezen en goa zo moar deur, heurn gewoon bie Westerwol. Aal an oostkaande van AG Wildervanckkenoal ken zoon beetje bie Westerwol rekent worrn. Moar wie heurn hailndal niks van Onstwedde. Binn luu doar nog nait hailndal fris? Teveul domies, teveul geleuvm? Wort wakker, spreek joe mit ain mond oet, aans wort ter nait mit joe moar over joe beslist. Stadskanoal zelt worst weezn. Hev t neie “Boukje”allaank kloar!

 28. Jaap Smit

  als je de provincie hoort bij monde van een bestuurslid dan wordt niet geluisterd naar “onderop” maar telt slechts machtsdenken in dat college en besluiten opleggen over onze hoofden heen. Wat je noemt “democratisch” ?? Ik ben boos over de gang van zaken.Jaap Smit

 29. Edwin

  Schier verwoord Boels, hailmoal mit ains.

 30. Dethmer Boels

  De mentaliteit van de westerwolmers is nooit in te paazen in de denkwieze van de stadse mentaliteit van Stadsknoal en Veendam. As wie soamen goan mit dizze grote ploatsen, goan Knoal en Veendam mit de centen strieken en wie kennen verrekken. Moak Westerwolde wat groter deur ook Onstwedde, Muzzel, Holte en Blekslege d’r bie te doun. Den is t n mooie Westerwoldse Gemainte en kennen wie ons best redden. Meneer Wilpstra, joen menaier van doun (deurdrammen, want ik wil mien zin hebben!!!) paast van gain kaante bie de Westerwoldse mentaliteit, net zo min as de stadse allure van de grote ploatsen, dei je ons op de nekke drukken willen. Dizze menaier paast meer in de vrougere tieden, toun de gewone mensen nog nait noadochten over sommege dingen; nou is de tied aanders en willen wie op n eerleke menaier behandeld worden en zeker nait wat opdrongen kriegen!! “Meneer” Wilpstra hol joe d’r boeten en loat ons in Westerwolde onze gang goan, den komt t best wel goud. Bemuienizzen en dwang van de overhaid strookt nait mit de normoale menaier van overleggen.

  Dethmer Boels.

 31. G.Smallenbroek

  Grethel
  Ik heb mijn hart verpand aan Westerwolde, ik was zo blij dat ik 11 jaar geleden weer terug kon naar dit prachtige Land.
  ik ben hier niet eens geboren/ maar hoop er op de duur wel te sterven!

 32. van Voorn

  Inkomsten van de gemeente Westerwolde zullen toch grotendeels afhankelijk zijn van recreatie, vakantiegangers die graag in het mooie Westerwolde willen zijn. Daarom is het belangrijk voor de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde, met plaatsen als Onstwedde er bij, om tot één gemeente Westerwolde te komen, een eigen cultuur historisch gebied te behouden, een eiland tussen de moerassen dat van oudsher bestond tussen Nederland en Duitsland.

 33. Willy

  Kom vanouds uit Noord Groningen, maar woon inmiddels 32 jaar in Blijham.
  Westerwolde is een prachtig gebied en hoop dan ook over enkele jaren
  in de gemeente Westerwolde te wonen.

 34. Geert van der Laan

  wat het ook mag worden, ieder in Bellingwedde en Vlagtwedde schrijft in zijn/haar adres gemeente Westerwolde. En dit volhouden!!!!!!!!

 35. Edwin

  Hailemoal mit ains dat het gebied Westerwolde ook de gemainte gait worden.
  Liekt mie niks meer as logisch. En Oost Grunnen dat klink ook nait.

 36. geef Stadskanaal desnoods Nieuw Buinen, maar deel Onstwedde en Smeerling in bij Westerwolde

 37. Theo

  Westerwolde of Oost Groningen? Westerwolde kan ik trots op zijn! Oost Groningen wil ik niet aan denken alleen de naam al …

 38. Ik ga voor Westerwolde, maar nog liever voor Euregio Westerwolde.

 39. herman

  Het nieuwe besluit van de provincie haalt weer een streep door de rekening, groot protest vereist, burger en gemeentebesturen worden buiten spel gezet, hoezo Grenzeloos Gunnen

 40. lizette

  Westerwolde moet blijven!
  Lizette

 41. g meijer

  ik bin ain westerwolder

 42. keizer

  Bedenk eens wat een verschil de naam “Westerwolde” maakt ten opzichte van “Oost-Groningen”.
  Voor het imago van ons gebied in de rest van NL zal dit een opsteker zijn.
  Minpunt van ‘slechts’ Bellingwolde en Vlagtwedde samen is dat er geen ‘hoofdstad’ is, maar daar staat in de
  Heerlijckheid Westerwolde veel tegenover zoals échte rust en échte ruimte, zo mooi beschreven en bezongen in de liedjes van Klaas Spekken.
  (Zie ook publiciteit vandaag: “grotere gemeenten niet goedkoper uit”.)

 43. De kaart uit de 17e eeuw had ik al een paar jaar geleden gedeeld met verschillende organisaties in Westerwolde, maar helaas werd en wordt in de publiciteit met name Oudeschans nog steeds als een buitenbeentje gezien! Oudeschans verdient daarom extra aandacht!
  Om toerisme naar onze mooie streek te bevorderen is Westerwolde een beter begrip dan Oost Groningen. De geschiedenis, de drie verschillende landschappen (zeeklei, zandgronden en rivierdallandschap) maken de streek uniek in Nederland. De kleinere schaal van de nieuwe gemeente Westerwolde biedt de mogelijkheid de focus hierop te richten, zonder dat de aandacht (terecht of onterecht) verdeeld moet worden naar de economische en sociale problematieken van de grotere gemeente Stadskanaal als die bij de fusie aangehaakt zou zijn!

 44. ludie en hanneke boels

  Ik ben hier wel niet geboren , maar ik voel mij een echte westerwolder .

 45. Ich ben ain Westerwolder.

 46. inderdaad en
  geweldig rita, daar zijn we heel blij mee!

 47. getekend en gedeeld, we gaan ronselen in Sellingen, want wij denken dat het overgrote deel van de Sellingers niet op wil gaan in een megagemeente. Laat ons Westerwolde blijven!!

 48. houwing

  westerwolde is alleen maar compleet met onstwedde en ter maars

 49. bill

  Ich war ein Noordwijker aber jetzt bin ich ein Westerwolder.

geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s