cittaslow

Logo_CittaSlow2

de nog te vormen nieuwe gemeente westerwolde maakt zich, net als wij, sterk voor het internationale cittaslow-keurmerk. kleine gemeentes (<50.000) waar mensen nog nieuwsgierig zijn naar vroeger, gemeentes rijk aan theaters, pleinen, cafe’s en spirituele plekken met een ongerept landschap en ambachtslieden. waar mensen de langzame tred van de seizoenen nog herkennen en authentieke smaak, gezondheid en spontane gewoontes eerbiedigen. sterke gemeenschappen die ervoor gekozen hebben de kwaliteit van leven van hun inwoners en bezoekers te verhogen en daarvoor beleid vaststellen.

EUROPEES MANIFEST CITTASLOW

Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van leven voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Deelnemers passen de principes van dit manifest toe. Cittaslow is innovatief en internationaal; een internationaal netwerk dat zich over 25 landen heeft uitgespreid. De deelnemers wisselen ervaringen en ideeën uit. Ze zijn allemaal innovatief en duurzaam, en bieden een uitstekend platform voor Europese proefprojecten in één van de 15 lidstaten van de Europese Unie die een Cittaslow-keurmerk hebben en aan heel Europa.

 1. Een Cittaslow staat voor kwaliteit van leven

  Een Cittaslow beschermt de kwaliteit van leven voor haar inwoners. Dit wordt gecombineerd met uitgebreide aandacht voor tradities die gekoppeld zijn aan moderne technieken. De doelstellingen van Cittaslow zijn gebaseerd op belangrijke internationale solidariteit; ze gaan uit van de grootst mogelijke zorg voor ons milieu en zorgen ervoor dat iedereen zich bewust is van zijn of haar omgeving. Cittaslow bereikt dit door zijn effectieve beleid en zijn dagelijkse activiteiten.

  Lokale gemeenschappen gedijen optimaal als ze hun gemeenschappelijke identiteit herontdekken en zullen, op hun beurt, het feit waarderen dat hun omgeving deze kwaliteiten ook herkent. De lokale gemeenschappen bieden vervolgens op hun beurt gastvrijheid.

 2. Een Cittaslow stelt kwaliteit op prijs

  Een Cittaslow is een bewuste gemeenschap die haar eigen kwaliteiten op prijs stelt. Daarom investeert een Cittaslow in het bewustzijn van haar inwoners en ondernemers om de waardevolle aspecten van haar eigen gemeenschap te waarborgen. Kwaliteiten worden meestal het meest gewaardeerd als ze verdwenen zijn; een Cittaslow wil dit voorkomen. Eén van de belangrijkste concepten van Cittaslow is dat het zich weer richt op de aarde, zoals het Terra Madre-project leert, en het landschap, het boerenland, de natuurlijke plaatsen, binnen en rondom steden, respecteert en waardeert door middel van concrete projecten.

 3. Een Cittaslow staat voor vooruitgang en maakt dit meetbaar

  Een Cittaslow investeert in duurzaamheid en kwaliteit. Dit is geen vrijblijvende opdracht en zal periodiek door middel van beoordelingen en controles worden gemeten. Censis Institute of Rome, Cittaslow Scientific Committee, Ocse en vele andere wetenschappelijke instituten steunen ons bij de realisatie van dit ontwikkelingsonderzoek.

 4. Een Cittaslow geeft door middel van haar kwaliteiten betekenis aan de verhouding tussen stad en land

  Een Cittaslow koppelt de groene kwaliteitsgebieden aan de omliggende steden, vaak ook binnen een metropool. Door heel Europa is er een belangrijke geografische spreiding van Cittaslow-leden. Een Cittaslow zorgt ervoor dat de culturele geschiedenis en gemeenschapswaarden worden gehandhaafd en versterkt. Dit wordt bereikt door middel van restauratie, door het beschrijven van de culturele geschiedenis en door het aanbieden van informatie met extra aandacht voor digitale technieken. Ons doel is jaarlijks de ecologische voetafdruk te verminderen, de kwaliteit van de woongebieden en ecosystemen te controleren en een classificatiesysteem te hanteren voor alle Cittaslow-leden.

 1. Een Cittaslow handhaaft en ontwikkelt waardevolle landschappen en biodiversiteit

  Een Cittaslow bevordert bioarchitectuur, biologische landbouw en biodiversiteit van het landschap, zoals bedoeld in het toekomstig Europees landbouwbeleid. We verplichten ons allereerst tot het introduceren van ‘groene’ technologieën voor mobiliteit, diensten, infrastructuur, enz. De voorkeur gaat uit naar alternatieve mobiliteit, waarbij het waardevolle landschap kan worden ontdekt door middel van fietspaden, wandelroutes en kabelinstallaties.

 2. Een Cittaslow handhaaft tradities en staat voor innovatie

  Het beste uit het verleden, het beste van deze eeuw. Een Cittaslow richt zich op traditioneel geproduceerde producten, objecten en op traditionele ambachten. Zij stimuleert innovatieve technieken voor zover ze duurzaam zijn en geen bedreiging voor het milieu vormen. Een Cittaslow werkt actief aan het besparen van energie en stimuleert het gebruik van alternatieve, duurzame energiebronnen. ‘Herinnering’ is één van de belangrijkste doelstellingen van Cittaslow. De leden verplichten zich de erfenis van knowhow en lokale wijsheid in stand te houden en over te dragen.

 3. Een Cittaslow stimuleert regionale producten en korte voedselketens

  Een Cittaslow is nauw verbonden met Slow Food en ondersteunt traditionele productie en stimuleert de ontwikkeling van regionale producten en commerciële handel in haar eigen regio.

 4. Een Cittaslow is een gemeenschap en biedt sociale cohesie

  Bovenal is een Cittaslow een gemeenschap van burgers die voor elkaar zorgt. Een Cittaslow garandeert de vitaliteit van de gemeenschappen, en de voorzieningen van de gemeenschappen worden gehandhaafd. Een Cittaslow garandeert dat haar inwoners steun krijgen wanneer dit nodig is en stimuleert de sociale cohesie tussen de inwoners. De nieuwe gemeenschapsrechten zijn van essentieel belang voor de economische en sociale ontwikkelingen op lokaal niveau.

 5. Een Cittaslow is duurzaam voor de toekomstige Europese generaties

  Een Cittaslow kiest voor duurzame oplossingen. Alle goede dingen worden gehandhaafd en dit mag geen negatief effect hebben op de ontwikkeling van toekomstige generaties.

10. Een Cittaslow is een middel bij bestrijding van oude en nieuwe armoede

Cittaslow is actief tegen armoede, omdat de sociale integratieprojecten, de verantwoordelijkheid en deelname op lokaal niveau zeer effectief zijn tegen armoede in steden. De sociale integratie en de nieuwe gemeenschapsprojecten stellen onze gemeenschappen en heel Europa in staat een beter leven voor de toekomst op te bouwen.

http://www.cittaslow-nederland.nl