express no4: tipjes van de sluier 2

westerwoldingerland gaat cittaslow, het lijkt voor elkaar, de politiek moet nog instemmen maar dan is het zover en mag de gemeente westerwolde het slakje als beeldmerk gaan voeren. dat is mooi! het is ook mooi dat het auditteam dat bepaalt of westerwolde wel of niet in aanmerking komt voor dit keurmerk, inziet dat cittaslow de bindende factor is. per slot moet de gemeente westerwolde nog opgericht worden. wij, team expeditie westerwolde, volgen het op de voet. ook de politiek.

waar het kabinet de plannen voor gemeentelijke schaalvergroting afzwakt, scherpt de provincie groningen die juist aan. ‘nergens anders wordt in vijf jaar driekwart van de gemeenten opgeheven’, stelt emeritus-hoogleraar omgevingspsychologie en besliskunde aan de rijksuniversiteit groningen, charles vlek.
opgetekend uit een artikel (2014) in het magazine binnenlands bestuur.

‘bestuurskracht is het toverwoord’, zegt bote wilpstra (d66), gedeputeerde en belast met de gemeentelijke herindeling vanuit provinciaal perspectief.
‘de interesse in de politiek bij de mensen neemt af, de oorzaak daarvan ligt deels ook bij de politiek zelf. geen ouderwetse bestuurders attitude, een bottum-up aanpak, de dialoog, de ‘wij’-maatschappij’: het zijn vier krachtige termen die wilpstra laat optekenen als instrumenten voor de toekomst. hij voegt er nog een vijfde aan toe: ‘we hebben als bestuurders een permanente opgave goed te communiceren met de kiezer. niet slechts de paar weken in de aanloop naar de verkiezingen.’

citaat uit een artikel (2014) op de site van het IPO (interprovinciaal overleg), mooie woorden maar nauwelijks te rijmen met de door hem zo gewenste bestuurskracht.

duurzamegemeentes‘nationale monitor gemeentelijke duurzaamheid’ een onderzoek (2014) uitgevoerd onder 403 gemeenten in opdracht van het ministerie laat zien hoe erbarmelijk het gesteld is met de sociaal-culturele waarden in westerwolde. maar is dit echt zo? expeditie westerwolde rijgt moeiteloos meer dan 70 makers van kunst aan elkaar. een enorme verscheidenheid aan schoonheid omringt door een fantastisch landschap wat zich van oudsher ontrolt van nieuweschans tot ter apel.

EWexpress4wwaa355vanaf nieuweschans? ja, vertelde archeoloog ko lenting me, al het land aan de westerwoldse aa is ‘oorspronkelijk gebied’ dus ook nieuweschans -alles daarboven is ingepolderd- en als ko spreekt schik ik me…met veel plezier rijgen we weer 20 kunstenaars aan dit geweldige lint. een mooi leven, laten we ons niet van de wijs brengen, omarm het…westerwoldingerland.

fijne maand,
leo janson
expeditieleider, expeditie westerwolde

%d bloggers liken dit: