express no21: wilbert: in de schijnwerpers: ingrid constance en hans van herwijnen

EWexpres21hansingrid710

ingrid en haar partner hans zijn beiden geboren en getogen in amsterdam.
zij ontmoetten elkaar in castricum en verhuisden in 2001 naar oost groningen, waar zij in het pittoreske dorpje oudeschans een galerie en atelier vestigden in Het koetshuis, dat toen al enkele jaren als zodanig bekend stond.
vier jaar later verhuisden zij weer, dit keer naar de voormalige domineeswoning (de pastorie) in bad nieuweschans, waar eerder galerie wiek xx was gevestigd. de voormalige vesting- en grensplaats is tegenwoordig bekend als kuurdorp vanwege het bronnenbad (vandaar de toevoeging ‘bad’). het dorp is gelegen in de gemeente oldambt, maar hoort cultuurhistorisch bij westerwolde.

ingrid en hans schilderen beiden, zowel realistisch als abstract. zij volgden met succes opleidingen o.a. aan vml. instituut voor kunst- en nijverheidsonderwijs in amsterdam (de tegenwoordige rietveldacademie) en vml. vrije academie kennemerland (nu kunstacademie haarlem).
ingrid was tevens jarenlang (tot 2008) als kunstcoördinator verbonden aan een landelijke instelling. beiden waren 10 jaar actief deelnemer aan de tweekarspelen kunstroute en zijn initiatiefnemers en bestuursleden van genootschap kunst aan de rand van nederland (stichting atelierroute oost-groningen).

ingrid constance schildert met diverse materialen, zowel figuratief als abstract. het maken van collages maakt eveneens deel uit van haar werkmethode, waarbij zij studiemateriaal (beschilderd papier) gebruikt om een ruimtelijke compositie te maken. de collages nodigen uit tot verder ontdekken en dienen tevens als voorstudies van nieuwe schilderijen.

“een schilderij is het eindproduct van een proces van denken en schilderen; de toeschouwer ziet ‘slechts’ het eindresultaat ervan.
het verstand speelt vaak een grote rol in dit proces van wikken en wegen, maar altijd in dienst van het gevoel en de harmonie”.
(Henk van Trigt)

ingrid is in de schilderkunst haar eigen weg gegaan.
in het proces wordt naar vereenvoudiging, vaak zelfs minimalisatie gestreefd, waarbij de kleurstelling van het schilderij nooit van te voren wordt bepaald. de uitdaging bestaat er elke keer uit het gladde vlak te overdekken met kleuren die gevoelsmatig worden gekozen, in een bepaalde orde gerangschikt tot – zo mogelijk – volledige harmonie om in het twee-dimensionale begrip van ruimte de juiste balans te vinden.
het duurt dan ook lang voor een schilderij van haar hand absoluut af is. hoewel de compositie tevoren grotendeels is bepaald, wordt het voortdurend veranderd en beleeft het doek vele fases. de elementen licht en sfeer zijn belangrijk in het werk en er moet, ook op het kleinste formaat, een architectonische indruk worden gewekt.
steeds wordt de grens verlegd: is wat je ziet altijd wel wat het is?
is er sprake van dissonanten in perspectief?
uiteindelijk is op serene, bijna magische wijze door vlakken en kleuren tegen en over elkaar te schilderen ruimtelijkheid ontstaan.

ingrid is initiatiefneemster en secretaris van kunst aan de rand van nederland (stichting atelierroute oost-groningen) en aangesloten bij:
kulturring und kunstkreis rhauderfehn (D) en forma-aktua in groningen.

hans was vele jaren werkzaam als grafisch vormgever en ontwerper voordat hij zich volledig aan de schilderkunst kon gaan wijden. de conceptionele precisie van zijn grafisch werk is hij trouw gebleven, maar het schilderkunstige, vaak in ragfijne nuanceringen opgezet of van een duidelijk erotische lading voorzien, heeft de overhand gekregen (serie mens en natuur).
soms maakt hij een sprong naar de abstractie: met handen en voeten ontstaan dan expressieve schilderijen waarbij letterlijk elke vorm van figuratie wordt losgelaten.
zijn artistieke credo: “kunst is materie en emotie” (K=me), verbindt in zijn veelzijdige werk technisch meesterschap met helder gestructureerd analytisch denken, een eigen karakteristieke vormgeving, logische abstractie en niet zelden een behoorlijke portie humor voor wie daar oog voor heeft.

net als zijn vrouw ingrid constance houdt hans ervan zijn mentale scheppingsdrang aan de toeschouwer zonder woorden duidelijk te maken.

een kunstwerk kan alleen maar tot stand komen als het – en daarin is hij het eens met de duitse filosoof hegel – eerst door de geest is heen gegaan en verwerkt;
maar zonder een persoonlijke gevoeligheid van de kunstenaar, die zich in geest en gemoed van de toeschouwer laat transformeren en opnieuw tot leven laat wekken, is kunst net zo min denkbaar.
hans van herwijnen verbindt beide inzichten.

voor langdurige onbezoldigde inzet t.b.v. kunst en cultuur ontving hij in 1998 een koninklijke onderscheiding en in 2000 de zilveren erepenning van de gemeente castricum. tevens werd hij benoemd tot erelid van de vereniging perspectief in deze gemeente, na 30 jaar voorzitterschap.
hans van herwijnen is lid van de beroepsvereniging van beeldende kunstenaars BBK, kulturring und kunstkreis rhauderfehn en forma-aktua in groningen
ook is hij mede oprichter en voorzitter van kunst aan de rand van nederland (stichting atelierroute oost groningen).

wilt u het werk van ingrid en hans bezichtigen? voor meer informatie en een bezoek kijkt u op http://www.ateliertwee.nl

%d bloggers liken dit: