Criterium 8 Mooiste Natuurgebied van Nederland

Criterium 8: Geef een samenvatting van uw inzending

ewjonbakkeruilen710
foto jon bakker

In de beantwoording van de eeerdere vragen kunt u lezen dat het samenspel van landschap, landbouw, bedrijvigheid, natuurbeheer en toerisme hoort bij de dagelijkse bezigheden in Westerwolde. Het Nationaal Natuurnetwerk van 2500 hectare cultuurhistorisch landschap heeft gezorgd voor een onafgebroken natuurlint, vanuit Ter Apel noordwaarts kronkelend richting Oudeschans, waarin esdorpen, coulisselandschappen en weidse akkers elkaar afwisselen. Een heel bijzonder landschap, wellicht omdat je niet ziet wat er allemaal is gebeurd. Door de hermeandering van de Ruiten Aa te baseren op de historische kaarten, ontstond een ‘nieuw’ landschap, dat vertrouwd voelt en gewaardeerd wordt. Samen werken we aan de vervolmaking van het natuurnetwerk, terwijl we ons daarnaast sterk maken voor de economische ontwikkeling van het gebied.

Westerwolde maakt een fundamentele verandering door. Van een kwetsbare regio met een daling van het aantal inwoners willen we bij uitstek een woon- en verblijfsregio worden. Een regio in transitie, met nieuwe economische activiteiten, gebaseerd op de visie van Cittaslow. We zijn op zoek naar het beste uit het verleden en zetten dit op een innovatieve manier om naar het heden en de toekomst.

Ons landschap is kleinschalig en daar genieten we dagelijks van. We zijn absoluut niet op zoek naar massatoerisme, speeltuinen of grootschalig vermaak, maar naar meer activiteiten die passen bij de fijnmazigheid en de eigen identiteit van het gebied.

Westerwolders zijn op zichzelf en geen ‘dikdouners’. Deze bescheidenheid zit ons ook weleens dwars. Met het Cittaslow-gedachtengoed als handvat leren we om in deze bescheidenheid ook trots te zijn, trots op het gebied waar vaak al generaties lang gewoond wordt. Bewoners zijn bij uitstek de ambassadeurs van ons gebied. De bescheiden en soms conservatieve inslag, in combinatie met de traditie van omzien naar elkaar en noaberschap, is een goede basis voor langdurige samenwerking. Deze grondhouding vind ook zijn weerslag in de samenwerking in de Gebiedscommissie Westerwolde. We gaan niet voor het eigen gewin, maar zetten ons, met gebruik van ieders talenten, in voor de economische ontwikkeling van het gebied.

Het verkrijgen van de status van deze contest zal een belangrijke bijdrage leveren aan het verder doorontwikkelen van de prachtige natuur, de waardering voor het gebied en haar inwoners en de aantrekkelijke leefomgeving.