Criterium 6 Verkiezing Mooiste Natuurgebied van Nederland

Criterium 6: De inzending levert een substantiële bijdrage aan de te ontwikkelen merkstrategie voor de Nederlandse Nationale Parken. Beschrijf welke activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit criterium

kaart-terapeleltjens-1767710
kaart Ter Apel landmeter E.J. Eltjens, 1767

In het streefbeeld van het Programmaplan ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’ omschrijft u het nationale park van de toekomst: het zijn grotere samenhangende gebieden waarbinnen natuurkernen liggen, waaraan bewoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers zich verbonden voelen en hun identiteit ontlenen. Zij vormen de basis voor de branding van de regio, de drijfveer voor toeristische en recreatieve campagnes.
We nodigen u daarom van harte uit om Westerwolde te bezoeken, daar vindt u wat u zoekt!

Het cultuurhistorische verhaal van Westerwolde, is, in combinatie met de relatieve onbekendheid van het gebied en de aanwezige goede infrastructurele toeristische voorzieningen, een interessante businesscase voor uw zoektocht naar een nieuwe visie voor de nationale parken. De structuur waarin organisaties, overheden, natuurbeheerders en ondernemers samenwerken is aanwezig. De ligging aan de Duitse grens, maakt het gebied ook aantrekkelijk voor toeristen uit het buitenland. Er kan gebruik gemaakt worden van de internationale contacten van het Cittaslownetwerk en van de regionale contacten met Emsland, Oldambt en Drenthe.

De economische betekenis van het toerisme in Westerwolde neemt toe, maar dit gaat ons nog niet snel genoeg. Westerwolde heeft toeristisch gezien veel potentieel, maar de (marketing)kracht om dit te verzilveren is nog te klein. Met deelname aan uw programma zouden wij meer slagkracht kunnen krijgen, waardoor het gebied beter op de kaart komt te staan en (nog) aantrekkelijker wordt om in te wonen en te verblijven.

Een interessant project is de ontwikkeling van de Landschapsbiografie Westerwolde, een wetenschappelijk verantwoord, interdisciplinair, rijk geïllustreerd en toegankelijk geschreven boek over landschap, cultuurhistorie en natuur in hun onderlinge samenhang. Voor alles is deze biografie bedoeld voor de inwoners in de verwachting dat kennis van de eigen woonomgeving en de eigen historische identiteit en een gevoel van trots op de eigen streek en op die manier ook inspiratie biedt voor nieuwe initiatieven.