Criterium 5 Verkiezing Mooiste Natuurgebied van Nederland

Criterium 5: De inzending voorziet in een adequate governance. Beschrijf welke activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit criterium

SONY DSC
foto jon bakker

De huidige structuur van de Gebiedscommissie Westerwolde, ondersteund door uitvoeringsorganisatie Prolander (voorheen Dienst Landelijk Gebied), wordt voortgezet. Onder de commissie werken een projectgroep en werkgroepen die zorgen voor de uitvoering van de ambities. In het ambitieoverzicht (zie het artikel: bijlages) staat aangeven welke partij de (deel) projecten trekt en welke partijen bij de uitvoering betrokken zijn. De commissie komt regelmatig bij elkaar om waar nodig bij te sturen en om de voortgang en kwaliteit te bewaken.

De gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde staan voor de organisatie van Cittaslow Westerwolde. De uitvoering is verzekerd door de inzet van een intergemeentelijke Cittaslowambtenaar, die samen met de Cittaslow-werkgroep zorgt voor uitvoering van het project en waarborging van de kwaliteit.

Het gebiedsfonds ondersteunt projecten die draagvlak en blijvende betrokkenheid voor ontwikkelingen bij de EHS bij de bewoners en ondernemers in de directe omgeving stimuleren. Daarnaast wordt ingezet op facilitering van projecten die het karakter van Westerwolde verder versterken, het aantal bezoekers verhoogd en daarmee ook de inkomsten van de omgeving vergroot. Het fonds heeft een vrijwilligersbestuur en wordt ondersteund door een beleidsontwikkelaar van de gemeente Vlagtwedde.