Criterium 4 Verkiezing Mooiste Natuurgebied van Nederland

Criterium 4: De inzending draagt bij aan de regionale sociaaleconomische ontwikkeling. Beschrijf welke activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit criterium

westerwoldenatuuronbekend710
fotograaf onbekend

Westerwolde is een historisch-geografische eenheid en dat wordt door de inwoners nog steeds zo beleefd. Het bestaat voornamelijk uit kleine dorpsgemeenschappen, waar noaberschap nog hoog in het vaandel staat. De inzet van de gemeentebesturen om een kleine gemeente te blijven wordt door de inwoners ondersteund. 2857 inwoners tekenden de spontane digitale actie van Expeditie Westerwolde om hen hierin te steunen.

Westerwolde maakt momenteel een fundamentele verandering door. Van een kwetsbare regio met een daling van het aantal inwoners willen we bij uitstek een woon- en verblijfregio worden. Een regio in transitie, met nieuwe economische activiteiten, gebaseerd op de visie van Cittaslow.

Het leven en besturen van Cittaslow Westerwolde is gericht op de toekomstige generaties. De vorming en uitvoering van het gemeentelijk beleid vindt daarom plaats in nauwe samenwerking met de burgers. We investeren actief in de samenwerking tussen overheden, terreinbeheerders, waterschap, inwoners en ondernemers. Wij geven hen ruimte voor het ontwikkelen van eigen initiatieven die de Cittaslowwaarden van het gebied verder ontwikkelen. We worden daarbij ondersteund door de Cittaslow Supporters, ondernemers uit het gebied, die het Cittaslowgedachtengoed uitdragen.

Zoals in Criterium 3 is verwoord zijn de natuurbeheerders, overheden, ondernemers en inwoners van Westerwolde actief betrokken bij de plannen voor het Natuurnetwerk. De samenwerkingspartners hebben hierbij allen hun eigen verantwoordelijkheid, die past bij de doelstellingen van hun organisatie. Het gezamenlijke doel om van Westerwolde een fantastisch woon-, leef- en bezoekgebied te maken leeft bij allen en er wordt door alle partijen personeel voor vrij gemaakt.

De ambities van de gebiedscommissie staan in de bijlage Ambities nader uitgewerkt. De ambities hebben betrekking op het gehele brede werkterrein van de partners, waarbij ingestoken wordt op samenwerking. Daarnaast is er volop ruimte voor lokale initiatieven, die gestimuleerd kunnen worden vanuit het Gebiedsfonds Westerwolde.