Criterium 3 Verkiezing Mooiste Natuurgebied van Nederland

Criterium 3: Voor de inzending is draagvlak van, en de samenwerking tussen partijen geborgd, en er is zicht op haalbaarheid en uitvoering. Beschrijf welke activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit criterium

ewwwkoeien710
fotograaf onbekend

De Gebiedscommissie Westerwolde (opvolger van de landinrichtingscommissie) werkt aan de realisatie van de laatste onderdelen van het Natuurnetwerk Nederland Westerwolde (NNNW), gelegen in de gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde (afronding in 2019). Burgemeester Leontien Kompier (Vlagtwedde) is voorzitter van de commissie. De commissie bestaat verder uit bestuurders van de gemeenten Bellingwedde, Vlagtwedde en Stadskanaal, Waterschap Hunze en Aa’s, LTO Noord, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Promotie Westerwolde en de provincie Groningen.

De doelstelling van het NNN Westerwolde: ‘Duurzaam behoud, herstel en ontwikkeling van het kleinschalig beekdal-, hoevenlandschap met bijbehorende karakteristieke natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden. Hierdoor wordt het beekdal kronkeliger, natter, kleurrijker, gevarieerder, unieker. De archeologische en cultuurhistorische schatten worden beschermd of opnieuw zichtbaar gemaakt. De waterhuishouding wordt zo aangepast dat flora en fauna volop de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Recreatie krijgt een nieuwe impuls en daar profiteert ook het lokale bedrijfsleven van. Tegelijkertijd blijft er voldoende ruimte voor de landbouw die al eeuwenlang karakteristiek is voor de streek. Dit project is inmiddels voor 80% gerealiseerd.

De gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde vormen op 1 januari 2018 de nieuwe gemeente Westerwolde. Westerwolde is een van de weinige gemeenten in Nederland die het internationale keurmerk Cittaslow heeft ontvangen. Cittaslow is een uniek samenwerkingsverband tussen meer dan 200 kleine steden, waarbij niet de politiek maar de kwaliteit van leven voorop staat. Met het aangaan van dit kwaliteitskeurmerk verplicht de nieuwe gemeente zich om te investeren in haar inwoners, ondernemers en bezoekers en de kleinschaligheid van het gebied voorop te stellen.

Ook de Gebiedscommissie onderschrijft de Cittaslow-filosofie als de inspiratiebron voor de verdere ontwikkeling van Westerwolde. We gaan gezamenlijk voor:
• Realisatie van het NNN
• Versterken van de landschapskwaliteiten, terugbrengen van authentieke landschapselementen
• Versterken van de identiteit van het gebied
• Gastvrij Westerwolde: hoogwaardig aanbod, nieuwe producten en activiteiten
• Effectieve marketing
• Economische ontwikkeling: kansen voor wonen, werken en verblijven”