Criterium 1 Verkiezing Mooiste Natuurgebied van Nederland

Criterium 1: De inzending heeft betrekking op een samenhangend gebied waarbinnen natuurgebieden van (inter)nationale waarde zijn gelegen. Beschrijf welke activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit criterium

smeerling-strijklichtjon710
foto jon bakker

Er zijn zelfs in het overbevolkte Nederland plaatsen waar je uren kunt dwalen zonder amper iemand tegen te komen. Neem Westerwolde, dat stukje Oost-Groningen waar de wereld volgens velen zo’n beetje ophoudt. Wat een rust, wat een prachtig, glooiend, vrijwel onaangetast landschap! (De Telegraaf, 6-8-2016)

Westerwolde is een relatief klein gebied (ongeveer 28.000 hectare) met een opmerkelijk rijke historie. Honderd jaar geleden werd historicus Johan Huizinga getroffen door de sfeer en ongereptheid van het landschap. Huizinga maakte zijn wandelingen aan de vooravond van de kanalisatie en grootschalige ontginningen, die Westerwolde in de twintigste eeuw een heel ander uiterlijk gaven. Gelukkig bleven al te drastische ruilverkavelingen het gebied bespaard waardoor de aanleg van het Nationaal Natuur Netwerk Westerwolde op de cultuurhistorie gebaseerd kon worden.

Westerwolde beslaat een gebied dat begint onder Ter Apel in het zuiden en ongeveer dertig kilometer noordwaarts eindigt, ter hoogte van Oudeschans. De ruggengraat van het gebied is het beekdal van de Ruiten Aa met de daaraan grenzende dekzandruggen en esgronden. De kleinschalige ruimtes en de overgangen van hoger gelegen gebieden naar de beekdalen en de veenkoloniale landschappen bepalen de kwaliteit van het landschap. Een kenmerk van Westerwolde is dat het aan alle zijden omgeven is door grootschalige, zeer vlakke en open landschappen, zoals de Oldambtpolders en Veenkoloniën. Hierdoor komt het kleinschalige, bosrijke landschap en het zwak glooiende reliëf des te meer tot zijn recht.

Kwaliteitsdragers zijn:
·  NNNgebied: het beekdal van de Ruiten Aa als verbindende landschappelijke en ecologische zone (Drentse Aa/Hunze/Runde)
.  De ligging tussen N2000 gebieden Wadden en Bargerveen
·  De open escomplexen, met een bolle ligging en steilranden
·  De esdorpen met een gave nederzettingsstructuur en monumentale bebouwingslinten van de randveenontginningen
·  Het beplantingspatroon met singels, houtwallen, esrandbeplantingen en broekbosssen, waaronder Natura 2000-gebied het Liefstinghsbroek
. de restanten van de Eemslinie, leidijken, Oudeschans, Bourtange en Klooster Ter Apel

%d bloggers liken dit: